Wybierz dział:

Zadanie 4779 (rozwiązane)

Prostokąty P1 i P2 są podobne . Długośći boków prostokąta P1 są równe 2 i 6 , natomiast długość przekątnej prostokata P2 wynosi 20 . Wskaż dłudośc krótszego boku prostokata P2 . A. 6 pierwiastków z 2 . B. pierwiastek z 10 przez 5 . C.2 pierwiastki z 10 . D. 20

Zadanie 4735 (rozwiązane)

dodaje rysunek .

Zadanie 4716 (rozwiązane)

Proste PR i ST są równoległe . Wiedząc że \ OP / = 6 , /PS/= 2 , /PR/ = 4 . Wyznacz /ST/ . A. 1 i jedna trzecia . B. 16 C. 5 i jedna trzecia D. 12 .

Zadanie 4710 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC.
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS krawędz podstawy ma długość 6,a kąt
ASC jest prosty. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 4695 (rozwiązane)

Suma miar kątów środkowego i wpisanego opartych na tym samym łuku jest równa 126 st . Miara kąta środkowego wynosi . A. 42 st B. 21 st C. 63 st D. 84 st .

Zadanie 4691 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia sin25'-cos155'*tg155'.Nie korzystaj z tablic matematycznych.

z góry dziękuje za pomoc:)

Zadanie 4689 (rozwiązane)

Dłuższa podstawa trapezu prostokątnego ma 15 cm.dłuższe ramię ma 9 cm,a miara kąta rozwartego wynosi 148'.Oblicz pole trapezu .Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Dziękuje z góry za pomoc:)

Zadanie 4658 (rozwiązane)

Dany jest prostokat mający boki o długości 4 i 8 . Środki boków prostokąta są wierzchołkami rombu . Pole tego rombu jest równe . A. 16 B. 20 C. 28 D .32 .

Zadanie 4651 (rozwiązane)

W koło o promieniu (pierwiastek z 5)wpisano prostokąt , w którym stosunek boków wynosi 1:2.Oblicz obwód prostokąta.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4650

Pole trójkąta równoramiennego jest równe 18 p{6},a stosunek podstawy do ramienia trójkąta jest równy 2:5 .Wyznacz wszystkie wysokości trójkąta.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4649

Wykaż,że pole koła ,którego średnicą jest przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ,jest równe sumie pól kół o średnicach będących przyprostokątnymi tego trójkąta.

Proszę o pomoc:) z góry dziękuje

Zadanie 4648 (rozwiązane)

Dane są dwa koła o promieniach 3 cm i 4 cm.Wyznacz promień koła ,którego pole jest równe sumie danych kół.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4644 (rozwiązane)

Długości boków trójkąta ABC wynoszą 6 cm,8 cm i 12 cm .Wyznacz obwód trójkąta podobnego do trójkąta ABC,wiedząc że jeden z jego boków ma długość równą 12 cm.

Proszę o pomoc:) z góry dziękuje

Zadanie 4643 (rozwiązane)

Dwusieczna kąta A trójkąta ABC przecina okrąg opisany na tym trójkącie w punkcie D.Oblicz miary kątów czworokąta ABCD,jeśli wiadomo ,że
Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4641 (rozwiązane)

Trójkąt ABC o kątach 40',60',80' wpisano w okrąg ,a następnie poprowadzono do tego okręgu odpowiednio w punktach A,B,C.Wyznacz kąty trójkąta utworzonego przez te styczne.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4633 (rozwiązane)

Stosunek miar kątów trójkąta jest równy 2;3;4 . Wskaż miare największego kata tego trójkąta . A. 45 st B.80st C.160st d. 145 st .

Zadanie 4624 (rozwiązane)

W jakich punktach prosta y=3x-1 przecina podany okrąg (x+1)²+(y-4)²=6 rozwiąż i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4614 (rozwiązane)

Napisz dowolne zadanie związane z kołem i okręgiem np w ukladzie współrzędnych- rozwiąż i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4613 (rozwiązane)

W jakich punktach prosta y=3x-1 przecina podany okrąg a) (x-1)²+(y-2)²=10 , b) (x+1)²+(y-4)²=6 rozwiąż jkażdy punkt osobno i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4590

Długości boków pewnego trójkąta oraz jego pole są kolejnymi liczbami naturalnymi, przy czym liczba wyrażająca pole jest największa z nich, Wyznacz te liczby i ustal, o jakim trójkącie jest mowa w zadaniu.

Zadanie 4585 (rozwiązane)

narysuj rownoleglobok i przeksztalc go przez symetrie, w ktorej zawarta jest dluzsza przekatna rownolegloboka .

Zadanie 4584 (rozwiązane)

Z trzech trojkatow rownobocznych ulozono trapez.Pole tego trapezu wynosi 27√3cm².oblicz bok trojkata oraz wysokość trapezu

Zadanie 4583 (rozwiązane)

zad1 dany jest okrag o1 : (x-2m)² + (y+2)²=20.wyznacz wartości m dla ktorej prosta o rownaniu y=2x+m jest styczna do okregu o1.

Zadanie 4575

W prostokącie ABCD bok AB jest 3 razy dłuższy od boku BC. Wewnątrz tego prostokąta obdrano punkt M taki, że |AM| = \sqrt{2}, |BM| = 4\sqrt{2}, |DM| = 2. Oblicz cosinus kąta BAM i pole prostokąta.

Zadanie 4551 (rozwiązane)

Suma miar kątów pewnego wielokąta wypukłego jest równa 540 stopni . Tym wielokątem jest
A. czworokąt B. siedmiokąt C. pięciokąt D. sześciokąt

Jak to obliczyć??
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 17 18