Wybierz dział:

Zadanie 1472 (rozwiązane)

Do akwarium, które ma kształt prostopadłościanu o wymiarach podstawy 80cm x 60cm , wlano 240 l wody. Wiedząc, że wykorzystana woda wypełniła oblicz jego wysokość.

Zadanie 1471 (rozwiązane)

dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny którego krawędź podstawy ma długość 5cm a krawędzi boczna jest trzy razt dłuższa od krawędzi podstawy oblicz długość przekątnych graniastosłupa

Zadanie 1470 (rozwiązane)

Przekatna graniastoslupa prawidlowego czworokatnego jest o 10 cm dluzsza od prze krzekątnej : podstawy i o 4 cm dluzsza od jego krawedzi bocznej. Oblicz wysokosc

Zadanie 1465 (rozwiązane)

kula do kręgli ma obwód 27 cali ( 1 cal = 25.4mm) oblicz pole powierzchni i objętość kuli pomijając otwory na palce wynik podaj z dokładnością odpowiednio do 00.1 cm ^(2)

00,1 cm ^(3)

Zadanie 1464 (rozwiązane)

Do akwarium, które ma kształt prostopadłościanu o wymiarach podstawy 80cm x 60cm , wlano 240 l wody. Wiedząc, że wykorzystana woda wypełniła 85 % objętości tego akwarium, oblicz jego wysokość.

Zadanie 1463 (rozwiązane)

aby sprawdzić grubość pokrywy lodowej na jeziorze, wycięto bryłę lodu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 3m x 2m x 0.6m. wiedząć ze gestość wody wynosi 1000 kg/m3 , a gestosc lodu 920kg/m3 oblicz ile litrów wody jest zamrożonych w wyciętej wodzie

Zadanie 1461 (rozwiązane)

kule o promieniu 41 cm przecięto płaszczyzną odległą od środka kuli o 9 cm

a) oblicz pole otrzymanego przekroju

b o ile procent pole przekroju jest mniejsze od pola koła wielkiego kuli

Zadanie 1458

13)Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku a i kącie rozwartym alfa.
Krótsza przekatna tego graniastosłupa o dł. d tworzy z podstawą kąt o mierze beta..
Jaką objętośc ma ten graniastosłup?
14) Emalią z puszki o objętości 0,8 l pomalowano 20 m kw. powierzchni. Oblicz, ile milimetrów ma otrzymana warstwa emalii.
15) Oblicz tanges kata nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy w czworościanie foremnym.
Bardzo proszę o pomoc...

Zadanie 1440 (rozwiązane)

trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9 cm i 12 cm obracamy dookoła przeciwprostokątnej oblicz pole powierzchni całkowitej
i objętość powstałej bryły

Zadanie 1404 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni kuli w której objętość wynosi 20 cma^(3)

Zadanie 1399 (rozwiązane)

Dwie małe kulki o promieniach 2 cm i 3 cm zawarte są w jednej dużej kuli. Odległość między środkami małych kulek wynosi 6 cm. Oblicz promień dużej kuli o możliwie najmniejszej objętości.

Zadanie 1379 (rozwiązane)

Graniastosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy długości a przecięto płaszczyzną zawierającą dłuższą przekątną podstawy dolnej i krawędź podstawy górnej. Pole tego przekroju wynosi \frac{3\sqrt{2}}{2}a^{2}. Oblicz objętość i pole powierzchni tego graniastosłupa.

Zadanie 1373 (rozwiązane)

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni. Wykaż, że powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem.

Zadanie 1372 (rozwiązane)

Dane są dwa stożki S1 i S2. Wysokość stożka S1 jest dwa razy dłuższa od promienia podstawy tego stożka. Stożek S2 ma promień podstawy taki jak wysokość stożka S1, a wysokość taką jak promień podstawy S1. Oblicz o ile procent objętość stożka S2 jest większa od objętości stożka S1.

Zadanie 1370 (rozwiązane)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o podstawie długości 12. Wysokość stożka wynosi 8. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.

Zadanie 1369 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna stożka jest półkolem o promieniu 12 cm. Oblicz długość promienia podstawy tego stożka.

Zadanie 1368 (rozwiązane)

Wysokość stożka jest równa 8 zaś stosunek promienia podstawy do tworzącej stożka wynosi 3:5. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.

Zadanie 1367 (rozwiązane)

Naczynie w kształcie stożka napełniono do połowy wysokości wodą. Jaką część objętości całego naczynia stanowi objętość wody?

Zadanie 1349 (rozwiązane)

3. Podstawa graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest:
a) opisana na okręgu o promieniu 6cm;
b) wpisana w okrąg o promieniu 6cm;
Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 60 stopni. Wyznacz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Zadanie 1348 (rozwiązane)

2. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 160, a krawędź boczna ma długość 8. Oblicz:
a) objętość graniastosłupa;
b) sinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do ściany bocznej;

Zadanie 1347 (rozwiązane)

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość √3 , a jego objętość wynosi √3/2 Oblicz:
a) długość przekątnej graniastosłupa.
b) miarę kąta , który tworzy przekątna graniastosłupa z krawędzią boczną.

Zadanie 1343 (rozwiązane)

1. W trójkąt równoboczny wpisane jest koło o promieniu 4cm. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 1332 (rozwiązane)

oblicz wysokosc trapezu rownoramiennego o podstawach dlugosci 12 cm i 8 cm jesli ramie ma dlugosc 5 cm

Zadanie 1330 (rozwiązane)

podstawą graniastosłupa jest równoległobok o bokach 3 i 5, oraz kącie między nimi 30 stopni. Krawędź boczna tego graniastosłupa jest równa 7. Oblicz pole pow. i objętość graniastosłupa.

Zadanie 1327 (rozwiązane)

Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez prostokątny, którego podstawy mają długości 5 i 8, a ramię nieprostopadłe do podstawy ma długość 5. Wysokość graniastosłupa jest dwa razy większa od wysokości trapezu. Wyznacz sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa oraz długość jego najdłuższej przekątnej.
1 2 ... 27 28 29 30 32 34 35